Pilglas är ett projekt där vi väver ihop två gamla hantverk som fortfarande hålls vid liv i Skåne. Det finns idag flera mindre glashyttor i Skåne men det har även funnits större glasbruk som Skånska glasbruket i Perstorp, 1691-1762.
För glasblåsning används sedan gammalt trä, metall eller grafit till formar. Detta för att formen inte förändras och att glasobjekten i en produktion blir likadana. Vi ville undersöka möjligheterna att arbeta med andra material än de traditionella. Allt för att skapa unika objekt med en specifik skånsk karaktär.

Vi blev inspirerade av pilflätningens uttryck och hantverk som har långa och djupa traditioner i Skåne. Detta resulterade i att vi flätade glasformar av pilkvistar som plockades i Hammenhög/Skåne.

När vi blåser glas i våra formar doftar och ångar det av den färska pilen. De färska grenarna håller fukten precis som en blöt träform. Men vår form förändras under produktionen, någon gren krymper, ändrar riktning, form eller brinner upp. Därför blir våra vaser lite olika även om de blåses i en form. Ett eget unikt uttryck men samtidigt lika, “same, same but different”.

 

Pilglas is a project where we wove together two old crafts that are still alive in Skåne. Today there are several smaller glass foundries in Skåne, but there have also been larger glass foundries like Skånska glass foundry in Perstorp, 1691-1762.
In glassmaking, wooden, metal and graphite moulds are the most commonly used. The purpose is that all glass shapes will have the same size and look. We wanted to explore other materials and principles for making glass moulds, to create unique objects with a specific local (Skånsk) character.

Our interest fell on basket weaving that is common in the region but is also a global craft that is recognizable everywhere. Willow is the material used in Skåne so we decided on making the moulds from locally grown willow.

When we blew hot glass into the mould, there were smoke and steam from fresh branches and some burned away. The fresh branches hold the moisture just like a soft wooden mould. But our mould changes during production; some branch shrinks, changes direction, shape or burns away. Therefore, our vases become a little different even if they are blown in a mould. A unique shape but similar, “same, same but different”.