Pilglas 2015

DenNyaKartan02DenNyaKartan01Foto: Andreas Kurtsson

I början av 2015 fick vi, Studiotrojka och Jonas Larsen, en inbjudan riktad till formgivare och tillverkare i Skåne om att delta i utställningen Den Nya Kartan. Curatorn, Jenny Norberg, ville fokusera på möjligheterna att producera lokalt. Utställningen har resulterat i 24 stycken samarbeten. Vårt material var glas.

Utställningen började på Form design center in Malmö i september 2015, sedan åkte den till National museum Design i Stockholm i december och Vandalorum i Värnamo i mars. 

In the beginning of 2015, Studiotrojka and Jonas Larsen were invited to participate the exhibition, Den Nya Kartan, (The New Map). The invitation was addressed to designers and manufacturers based in southern Sweden, Skåne. The curator, Jenny Norberg, wanted to focus on possibilities of local production partnerships. Our material was glass.

The exhibition has resulted in 24 collaborations at Form design center in Malmö in September 2015. The exhibition travelled to Nationalmuseum Design at Kulturhuset in Stockholm, and to Vandalorum, in Värnamo.